Oldal kiválasztása

5 stílus gitárosok kézikönyve

7 700 Ft

+ postaköltség

Nyomdai adatok

Megjelenés éve: 2004
Terjedelem: 106 oldal
Mérete: 235x305mm
Kötészet: ragasztott

A felhasznált, jó minőségű alapanyagok mellett külön figyelmet fordítottunk a használhatóságra is. A kiadvány gerincét egy német technológiával készült modern eljárással ragasztották, ami a könyv többszöri, erőteljes széthajtásakor is összetartja a lapokat. A borító matt fóliával bevont, a cím körül formalakk díszítéssel. Internetes megrendelés esetén a kiadvány a CD hanganyag mellékletet tartalmazza.

Kategória:

Leírás

Sokan vitatkoznak azon, hogy a zenélés és az improvizáció tanulható-e könyvből. Úgy gondolom, hogy a szorgalom, figyelem és tanulni akarás nem ismeri a tudás fórumainak korlátjait. Mindent, ami adhat nekünk valamit az ismeretlenből, azaz tudásunkat gyarapítja, örömmel kell fogadnunk, hiszen saját fejlődésünket segíti. Természetesen egy tankönyv esetén éppúgy, mint egy tanár megválasztásánál fontos a jó döntés. A zenetanulás kapcsán érdemes még egy rendkívül hasznos tanácsot megfogadni: hallgass rengeteg jó zenét, hiszen innen meríted majd zeneiességed, sőt a kezdetekben az utánzás, a tanulás talán egyik legjobb módja. A stílusok nagy mestereinek felvételeit hallgatva (még a korszakalkotó újítók esetén is) ugyanúgy felfedezheted bennük elődeiknek a játékstílusát.

A legtöbb zenét vagy stílusokat oktató tankönyv sokkal inkább előtérbe helyezi egy szóló vagy egy dal bemutatását, mint az abban rejlő improvizációs lehetőségek feszegetését, tanítását. Könyvemben én éppen ez utóbbira fordítok nagy hangsúlyt, próbálom alapgyakorlatokkal, példákkal megnyitni a benned rejlő zenét és előhozni belőled a rögtönzés képességét és minden feladat azt a célt szolgálja, hogy megmutassa az adott stílusban rejlő lehetőségeket. Apránként, szinte észrevétlenül nehezítettem a feladatokat és gyakorlatok megírása során törekedtem arra, hogy a praktikusság, egyszerű játszhatóság mellett a zenélés élvezhetőségét is megőrizzem.

Tartalmi leírás

Az 5 stílus (blues, rock, jazz, funky, latin) mindegyikében különböző játékmódok kerültek feltárásra, bemutatva ezzel számtalan kíséret és szóló, akkordszóló variációkat.

Rock

A rock fejezet első részében a legalapvetőbb kíséretlüktetés és riffírói módszer sajátítható el kvintekkel és kvartokkal. Jónéhány példa mutatja be a G és a C akkordokra játszható kíséreti lehetőségeket és az alaphangon kívüli más basszussal játszott harmóniákat. A szólóimprovizációs részben tanulható hangsorok, futamok és azk játszhatóságai segítenek a különféle lehetőségek megismerésében. A CD hanganyagon a könyvben nem szerplő egyéb feladatok is elhangzanak, amelyek továbbmutatnak a rock fejezetben leírtaknál.

 • Alaplüktetések és riffek szerkesztése
 • Kíséretvariációk
 • Akkordok peres basszusokkal
 • Szólók, motívumok
 • Szólók hammer-on és pull-off technikával
 • Arpeggio
 • Az orgonapontos játék

Blues

A könyv első fejezetében a blues zene különböző megszólaltatásai szerepelnek. A 12 taktusos blues kör ismertetése után a legegyszerűbb lehetőségekből kiindulva ismerheti meg a tanuló az egyre összetetebb kíséreti módokat. Az alfejezetek mindegyike más és más kíséreti megoldásokat kínál, hogy a tanuló többféleképpen képes legyen egy „egyszerű” blues dallamot vagy imprót lekísérni. A szólóimprovizációs készséget rövid motívumok, bluesfutamok és technikai magyarázatok fejlesztik.

 • A 12 taktusos blues kör
 • Akkord nélküli kíséretek
 • Kíséretvariációk akkordokkal
 • Ujjal pengetett kíséretek
 • Kíséretek sétáló basszussal
 • Szólisztikus elemekkel gazdagított kíséret
 • Wamp (előjáték)
 • Szólók, motívumok
 • Duplahangos szólóvariációk

Jazz

A jazz fejezet első részében egyszerű vizuális módszer segítségével sajátíthatóak el a legfontosab „jazz” akkordok. Érthető magyarázatok és példák ismertetik a harmóniák megváltozatathatóságát és a kíséretek különböző variációit. A szólóimprovizáció mindenki számára érthető módon kerül tanításra, mely eloszlatja a tanulóban a kezdeti aggályokat és bizonytalanságot. A harmóniák használatát tárgyaló részben különböző változatok ismerhetőek meg akkordfűzésre és akkordszólóra, amelyek biztos alapot nyújtanak egy gitáros számára. A jazz fejezetben leírtakat az alkalmazott elmélet segíti megérteni.

 • Az akkordok vizuális elsajátítása
 • Egyszerű kíséretek
 • Harmóniák helyettesítése
 • Walking bass akkordbeszúrásokkal
 • Szólók, motívumok
 • Kíséretek akkordfűzéssel
 • Az akkordszóló
 • Akkordszólóval játszott melódia
 • Improvizáció részletek

Funky

A funky stílust tárgyaló fejezetben átfogó képet kap a tanuló a gitárkíséret lüktetéseinek lehetőségeiről. A stílusgyakorlatok lépéssről lépésre mutatják be a variációkat, feltárva ezzel a különféle lüktetések szerkezetét és egyszerűségét. Jónéhány szimpla és dupla hanggal, valamint akkordokkal játszott ritmikus példa ismerhető meg az alfejezetekben, továbbá az egy akkordra játszható formák megtanulását egy kíséretírói módszer is segíti.

 • Alaplüktetések akkordokkal
 • Akkord nélküli kíséretek
 • Dúr7 és moll7 akkordformák
 • Ötletadó kíséretvariációk

Bossa

Ez a fejezet értékes, azonnal használható zenei megoldásokat nyújt a bossa novát kedveslő és tanuló gitárosoknak. A lüktetések és az akkordok játszhatóságának tárházát mutatják be a különféle gyakorlatok és példák, zenekari és önálló játémódban. A kíséretvariációk alfejezetben egy brazil dal (The girl from Ipanema) minden egyes harmóniájára háromféle variáció kerül bemutatásra. Az így bemutatott 22 példa rengeteg egymástól eltérő kíséreti és akkordszólói motívumok erdejét tárja fel a tanuló számára.

 • Bossa nova alaplüktetések
 • Basszus-akkord játékmód
 • Mozgások az akkordban
 • Kíséretvariációk
 • Ütések a gitártesten

Hanganyag

A CD mellékleten (a jazz 8. fejezetének gyakorlatait kivéve) minden zenei példa felvételre került. A hanganyagon, a rock stílusnál további, azaz a könyvben nem szereplő feladatokat mutatok be. Bizonyos gyakorlatokat fontosnak tartottam 2 különböző tempóban is bemutatni, lassan a könnyen érthetőség kedvéért, majd nagyobb tempóban, hogy teljes képet kapj az adott futamról. Néhány fontosabb gyakorlatnak szerepel a kísérete, azaz a szóló nélküli változata is, ahol együtt játszva a hanganyaggal, még nagyobb élvezet lehet a gyakorlás. A felvételen a könyvben nem szereplő gyakorlatok és motívumok is hallhatóak. A zene auditív művészet, fontos a hallás útján szerzett információ, így sokat segít a gyakorlatok helyes elsajátításában a hanganyag figyelmes hallgatása.

Hallgass bele a hanganyagba:

 

Az 5 stílus gitárosok kézikönyvének ára CD melléklettel 7700 Ft + postaköltség.

 

Hibajegyzék

 • 20. oldal – Blues 4.12: a gyakorlathoz tartozó szövegben „12 taktusos” helyett „12 nyolcados”
 • 28. oldal – Blues 6.15: 5. taktus 7. hangzatánan „A-E” helyett „A-Fisz”
 • 64. oldal – Jazz 3.18: a gyakorlathoz tartozó szövegben „VIII. fok” helyett „VII. fok”
 • 66. oldal – Jazz 4.2: a gyakorlathoz tartozó szövegben „negyedben” helyett „negyedre eső”
 • 71. oldal – Jazz 5.10: 4. taktus utolsó hang „E” helyett „F”
 • 81. oldal – Jazz 9.1: 2. taktus 1. hangja „B” helyett „Bb”
 • 96. oldal – Bossa 1.4: 8. taktus „Fma7(#4)” helyett „Fiszma7(#4)”, és a lap alján szereplő akkordtáblázatban szintén: Fiszma7(#4)